Bethlehemkerk (hoek Loosdrechtse weg - Diependaalse laan, Hilversum)
16 maart 2018, 20:00 uur.

Uitvoeringen van Bach‘s Mattheus Passion vormen in Nederland een gevestigde traditie. Alleen al die traditie heeft een verbindende werking: professionele koren en amateurs, kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, gelovige en niet-gelovige luisteraars zijn er mee bezig. Dat doet de vraag rijzen: is er nu ook in de Mattheus Passion zelf sprake van een verenigende, een heel-makende kracht?
Die vraag kent verschillende aspecten. Allereerst natuurlijk die van de samenhang van de tekst en de muziek. Hoe heeft Bach die in deze omvangrijke compositie bijeen gebracht? En dan de vraag van de samenhang van deze uiterlijke klanken van koor en orkest en de innerlijke beleving van de toehoorder. En tenslotte, meer kerkelijk-specifiek de vraag van de samenhang van theologische stromingen uit Bach’s tijd en ons palet aan kerkelijke stromingen.

Dr. Jan Bruin zal als theoloog en amateur-musicus op die vragen ingaan. Hij doet dat in een lezing met luistervoorbeelden uit de Mattheus Passion, die in een PowerPoint presentatie worden belicht met passende visuele beelden.
De toegang is gratis, aan de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lees meer>>