Op basis van de besluitvorming in de algemene kerkenraad van 27 november, heeft de beroepingscommissie de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om één van beide vacatures binnen de huidige predikantsformatie van de PgH in te vullen.

In januari zijn gesprekken gehouden met de twee zittende predikanten (ds. Zeilstra en ds. Weimar) die in aanmerking komen voor een vervulling van de vacature in de Bethlehemkerk binnen de huidige predikantsformatie van de PgH. Uitgangspunt is een verkenning in hoeverre er een kans van slagen is om met één van beide predikanten een goede match te maken.

Eind januari 2018 wordt een tussentijds verslag uitgebracht aan de kerkenraad.