De jongeren van de Bethlehemkerk hebben in het najaar van 2017 een bezoek gebracht aan het atelier van de beeldend kunstenaar Willem Zijlstra. Dat heeft een vervolg gekregen in het maken van een kunstwerk met als thema: “De Jakobsladder”. De jongeren hebben een kopie van zichzelf gemaakt in plastic en figureren als engelen op de jakobsladder.
In de catechese bijeenkomsten hebben zij gesproken over de engel die jezelf kunt zijn in je eigen omgeving.

Dit project is in samenwerking met de jongeren van de Morgenster en de Regenboogkerk tot stand gekomen. In december stond de ladder in de Regenboogkerk, in januari staat de ladder in de Morgenster en in februari is de ladder bij ons in de Bethlehemkerk te bewonderen.  De dienst van 18 februari in de Bethlehemkerk kunnen gemeenteleden de ladder zelf "beklimmen".