Steeds meer gemeenten verkopen hun kerkgebouw aan een gemeente van christenen met een migratieverleden. Dat levert financieel misschien niet altijd het meeste op, maar het geeft wel meer voldoening dan het verkopen aan 'een willekeurige hoogste bieder'.

Recensie van het boek 'Kerken delen - kansen en valkuilen van het gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen'.

Boekpresentatie 'Kerken delen'

Op woensdag 31 mei wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Kerken Delen - kansen en valkuilen van het gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen’ uitgereikt aan ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland. In dit boek staan voorbeelden van gemeenten die hun gebouw aan een migrantenkerk - of eigenlijk liever ‘een interculturele kerk’ - hebben verkocht of verhuurd.

Dit goed verzorgde boek is een uitgave van SKIN-Rotterdam in samenwerking met SOFAK, Connecting Churches, en Stichting Kerken voor Kerken en is mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van Stichting Zonneweelde. De boekpresentatie wordt gehouden in de Pniëlkerk in Utrecht. Een kerk die verkocht is aan een andere kerkelijke gemeente. Ook dit voorbeeld staat in het boek ‘Kerken delen’.

Pniëlkerk Utrecht

Was het een bewuste keuze om de Pniëlkerk aan een andere kerkelijke gemeente te verkopen? 
‘Dat was niet direct het geval, maar omdat het een monument is, was een maatschappelijke bestemming wel voor de hand liggend. We zijn erg blij dat het nu verkocht is aan de Chinese Kerk, die eerst een ander gebouw van onze kerk in de wijk huurde. Inmiddels is ook het andere kerkgebouw verkocht aan de Zevende Dag Adventisten. Ook deze verkoop ontstond vanuit een verhuurdersrelatie. Veel redenen dus om een kerkgebouw open te stellen voor andere geloofsgemeenschappen!’

Exoduskerk Den Haag

Nog tien andere situaties worden op een heel toegankelijke manier beschreven in dit boek. De verkoop van een kerkgebouw kan niet zonder geloof en vertrouwen. Dat wordt treffend verwoord in een situatie uit Den Haag:

... We wisten vanaf het begin dat onze voorkeur uitging naar de verkoop van de gebouwen aan een andere kerk of christelijke organisatie. Daar zijn de gebouwen immers voor bedoeld! Maar gesprekken met andere potentiële kopers gingen we niet uit de weg. We organiseerden voor de Exoduskerk een veiling, waar drie gegadigden tegen elkaar mochten opbieden. De Eglise Evangélique deed het hoogste bod en daarom zijn we met hen het gesprek aangegaan. We kenden deze gemeente, omdat zij het gebouw al huurden, maar dat speelde in onze besluitvorming geen rol, we wilden gewoon een marktconforme prijs. Uit de gesprekken bleek echter dat zij de financiering niet rond konden krijgen. We hebben meegedacht en aangeboden een hypotheek te verstrekken...

Bethelkerk Rotterdam

In dit boek worden niet alleen situaties van verkoop maar ook van verhuur beschreven. Ook dan komt er geloof en vertrouwen bij kijken. Bij zinvol verhuren kan het ook nodig zijn om te investeren in de kerkruimtes zelf. 

Vanuit Rotterdam is hierover aansprekend geschreven:
...De Bethelkerk is één van de kerken die voor de Protestantse eredienst overbodig werd. Daarom wordt ze nu verhuurd aan drie internationale migrantengemeenschappen. Dit vroeg wel om forse aanpassingen en dus een forse investering. Goede geluidsvoorzieningen en afspraken rond het gebruik. De cultuur in de diensten is anders dan wij gewend zijn. Dat is goed zichtbaar in de aanbidding en in het geluidsniveau dat daarbij gebruikt wordt. Ook de tijden zijn verschillend. Er zijn niet zoveel Nederlandse kerken met nachtelijke gebedsdiensten. Het is prachtig om te zien hoe deze mensen God zoeken op de nacht voor de zondag, maar daar kan de omgeving wel last van hebben. Voor de Bethelkerk betekende het dubbelglas, zware gordijnen voor de deuren en als er ‘s nachts gebeden wordt mag dat alleen in de daarvoor bestemde (behoorlijk) geluidsdichte bijruimte...

Wanneer je als kerkrentmeester of beheerder van kerkruimte serieus aan de slag wilt met de verkoop of verhuur van kerkruimtes dan biedt dit boek zinvolle aanwijzingen. Waar moet je allemaal aan denken wanneer je tot verkoop overgaat. Een checklist wanneer je een kerkruimte gaat verhuren. De culturele verschillen zijn er altijd en er wordt terecht nadruk op gelegd dat dit niet altijd makkelijk is. Tegelijk betekent het wel dat het zeer verrijkend kan zijn wanneer die verkoop en verhuur leidt tot meer dan alleen de zakelijke overeenkomst.

Welkom bij boekpresentatie

Het is dezelfde God die we loven, maar vanuit een soms wel heel andere cultuur. Dat kan voor je eigen geloof ook heel verrijkend zijn. Heel praktisch geeft dit boek handreikingen voor geloof in kerkruimte. Iedere belangstellende is welkom. Opgeven is wel nodig. Het boekje 'Kerken delen' is voor 5 euro te koop tijdens de boekpresentatie.

Simon de Kam,
Verbindend specialist interculturele kerken
Kerk in Actie / Protestantse Kerk Nederland