Het vervolgplan van Vitamine G is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. In het plan is onder meer opgenomen dat Vitamine G een activiteit wordt van de Protestantse gemeente te Hilversum (PGH).

Vitamine G wordt als pioniersplekfinancieel ondersteund door de Protestantse Kerk (PKN). De komende drie jaar wordt deze steun volledig afgebouwd, daarna moet Vitamine G op eigen benen kunnen staan.

Blijvende gemeenschap
Henk Boerman (IZB, pioniersbegeleider) vertelde in de Algemene Kerkenraad dat Vitamine G een bijzondere pionier is. Lang niet alle pioniers groeien uit tot een blijvende gemeenschap. Ook complimenteerde hij de PGH. Het draagvlak is in Hilversum groot en er wordt constructief met elkaar samengewerkt.

Speerpunten voor de komende jaren zijn:

  • financieel zelfstandiger worden
  • activiteit van de gehele PGH worden
  • verhogen van het aantal betrokkenen.

 
Kracht
Vitamine G gelooft in de kracht van relaties en gebed. "Waar mensen gezegend worden door Vitamine G, gaan ze daarvan uitdelen." Vitamine G ervaart dat God mensen toevoegt en gelooft daarin voor de toekomst.

In 2020 wordt dit vervolgplan geƫvalueerd. In de Algemene Kerkenraad is aangegeven dat Vitamine G, net als alle wijkgemeenten, afhankelijk is van de uitkomst van het herijkingsproces.

> Meer informatie over Vitamine G staat op www.VitamineG.net