Op zondag 30 april zal Wim Vlooswijk na 23 jaren dienst als pastoraal werker afscheid nemen van de Emmaus-Paulus parochie. Als wijkgemeente rond de Bethlehemkerk hebben wij ook jarenlang mogen genieten van Wims bijdragen in oecumenisch verband. We zullen hem zeker missen. Wim, het ga je goed, ga met Gods zegen!

Namens de wijkkerkenraad, Erik van Halsema