In navolging op de berichtgeving dat ds. Erik van Halsema beroepen zou gaan worden, kunnen we u nu vertellen, dat een afvaardiging van de gemeente Morgenster op 11 maart daadwerkelijk een beroep op hem heeft uitgebracht. Dit na een positief gemeenteberaad op 6 maart. Ds. Erik van Halsema heeft op 20 maart laten weten dat hij het door de Morgenster op hem uitgebrachte beroep aanvaardt.

Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren. Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.

De kerkenraad heeft zich intussen zorgvuldig laten informeren door Ds. Louis Wullschleger. Het is ons duidelijk welke stappen wij gaan nemen om tot een invulling van de vacante plek van 0,5 fte te komen. Stap 1 daarin is dat wij ons buigen over het profiel van onze gemeente en daaruit volgend het profiel voor de predikant. Wie zijn wij en wat hebben wij de komende jaren nodig. Alle ambtsdragers zijn gevraagd hier in hun achterban over te spreken, zodat hier in een volgende kerkenraadsvergadering een begin mee kan worden gemaakt. Gemeenteleden die hier duidelijke ideeën over hebben, nodig ik van harte uit deze kenbaar te maken via het scribaat of via een van de ambtsdragers. De concepten van deze profielen leggen wij uiteraard ter instemming aan de gemeente voor. Pas daarna zal naar verwachting een beroepingscommissie worden ingesteld.

Uiteraard zijn we in de kerkenraad in gesprek met ds. Jetty Scheurwater over de invulling van haar werktijd gedurende de vacaturetijd. Zij is dan namelijk formeel consulent. Gezamenlijk zien we de vacaturetijd ook als een kans om nieuwe wegen en manieren te zoeken om een vitale gemeente te blijven. Daarbij staat ons voor ogen om in de vacaturetijd de onderlinge verbondenheid in de wijkgemeente te bewaren en te versterken - met de zondagse eredienst als herkenbaar centrum van ontmoeting met God en verbondenheid met elkaar.

We informeren u wanneer de kerkenraad over de werkzaamheden in de vacaturetijd tot besluiten is gekomen. We zijn blij dat de Bethlehemkerk, net als de Morgenster, gedurende dit proces een beroep mag doen op ds. Wüllschleger als extern adviseur.

Wordt vervolgd, met vriendelijke groeten
Paul-Dirk van Buuren