Het komende kerstnummer van Kerkbrink wordt het laatste papieren kerkblad van de Protestantse gemeente Hilverum. Dat heeft de Algemene kerkenraad onlangs besloten. Op voorstel van het Communicatieplatform wil de kerkenraad meer gebruik maken van digitale communicatie.

Hilversumsche

De papieren kerkbladen ontstonden begin 20ste eeuw. Toen nog twee uitgaven: Hervormd Gooi (Hervormde Gemeente) en Hilversumsche Kerkbode (Gereformeerde Kerk). In 1983 zijn beide uitgaven samengevoegd en kreeg het weekblad de naam Kerkblad voor Hilversum mee. Dit valt samen met het steeds verder samengaan van de Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk, het Samen op Wegproces. In 2002 viel het besluit om eens in de twee weken te verschijnen. Sinds 2017 geeft de Protestantse gemeente het maandblad Kerkbrink uit.

De redactie van Kerkbrink schrijft in het afgelopen nummer: ‘Helaas verdwijnt het papieren kerkblad uit onze Protestantse gemeente. De redactie heeft er altijd naar gestreefd om via dit medium wijkgemeenten en gemeenteleden met elkaar te verbinden. Te laten zien wat mensen beweegt, te delen wat er allemaal gebeurt. Er wordt onderzocht of we rond Pasen en Kerst een bijzondere uitgave of magazine kunnen maken.’

Afzonderlijk èn gezamenlijk

Het besluit van de Algemene kerkenraad valt niet los te zien van PgH2024. In januari gaan de huidige zes geloofsgemeenschappen op in drie nieuwe. De kerkenraad wil dat de communicatie van protestants Hilversum een samenspel is van de nieuwe geloofsgemeenschappen afzonderlijk èn gezamenlijk. Dat geldt voor de websites, nieuwsbrieven, sociale media, apps en papieren media. 

 

De laatste uitgave van Rond de Bethlehemkerk

In december verschijnt ook het laatste nummer van Rond de Bethlehemkerk.
42 jaar viel het blad van de Bethlehemkerk op de mat van vele leden.

Bij het samengaan met de Morgenster en de Regenboogkerk als een oecumenisch brede geloofsgemeenschap in Hilversum past een nieuwe vorm van communicatie. Hoe het in 2024 precies verder gaat en wat er in de plaats van de Rond de Bethlehemkerk komt, wordt nog nader uitgewerkt.

De kerkenraad heeft een duidelijke wens uitgesproken dat er een opvolger komt die bij de leden thuis wordt bezorgd. We hopen dat de makers betrokken willen blijven. En de vele lopers hun vaste ronde willen blijven maken.

Hartelijk dank voor de - vaak vele jarenlange – inzet voor de Rond de Bethlehemkerk!

Hartelijke groet, namens de Kerkenraad,
Esther Gross
Scriba Bethlehemkerk

 

Deadline kopij voor de laatste uitgave voor de RdB is zondag 12 november 2023