Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 
 
Aanvang:

 Voorganger:   

2e zondag van de 40dagentijd, 5 maart 2023

10.00 uur

ds. Hillegonda Ploeger

Motto: ‘Straal jij al een beetje'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal. 
  • Klik hier voor een overzicht van alle 7 zondagen in de 40-dagentijd

‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. Op weg naar Pasen vieren we dat Veranderen mogelijk is. Veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de wereld. Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen we geloven dat God een nieuw begin maakt. En dat wij mogen meedoen met dat nieuwe begin. We lezen deze weken bijzondere verhalen: vorige week over Jezus in de woestijn, deze zondag over de verheerlijking op de berg. Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uitzien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan Hem en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ Gaan ook wij deze zondag stralen?

 Ouderling van dienst  Margriet van de Water
 Diaken van dienst  Els Verkerk
 Orgel  Henk van Dijk
 Lector  Erik Verkerk

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de ouderling)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan

 

Zingen: Lied 25a : 1 - Mijn ogen zijn gevestigd

Groet

Voorganger   :    De Eeuwige zij met u!
Gemeente     :    Ook met u zij de Eeuwige.
Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger   :    Onze hulp is in de naam van God
Gemeente     :    die hemel en aarde gemaakt heeft.
Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Zingen: Lied 25a : 2

 

Inleiding op de dienst

Kyriegebed met lied 367 d  Kyrie eleison

Zingen:  Lied 561 – O liefde die verborgen zijt

 

Inleiding op diaconale project ‘Uit liefde voor jou’  (door diaken van dienst)

 

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment

Zingen: Projectlied ‘Verander je mee?’ op melodie van lied 536

1.         Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.

            Met de verhalen van het goede leven

            zal God ons hoop en licht en liefde geven.

            Vier met ons mee dat alles anders kan.

2.         Kom als je blij bent, kom met je verdriet.

            Kom met geluk en kom ook met je vragen.

            God wijst de weg in deze veertig dagen.

            Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Aansteken van de kaarsen
de kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

Inleiding op de lezingen

Eerste Schriftlezing : Exodus 24 : 12 - 18 

Zingen: Lied 542 : 1, 2 en 3 God roept de mens op weg te gaan

Evangelielezing: Mattheus 17: 1-9

Zingen: Lied 543 – alle coupletten -Gij zijt in glans verschenen

Verkondiging 

Orgelspel

Zingen: Lied 527 – alle coupletten - Uit uw hemel zonder grenzen

            

DIENST VAN HET ANTWOORD

Uitleg en aankondiging weekactie vasten + collecte afkondiging (door diaken van dienst)

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Zingen: Lied 423   Nu wij uiteen gaan

Zegen met gezongen ’AMEN’

Orgelspel