Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 
 
Aanvang:

 Voorganger:   

1e zondag van de 40dagentijd, 26 februari 2023

10.00 uur

ds. Aster Abrahamsen

Motto: Waar zeg jij nee tegen?'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal. 
  • Klik hier voor een overzicht van alle 7 zondagen in de 40-dagentijd

Verander je mee?
In de Bijbel staan veel verhalen over mensen die hun leven of hun gedrag veranderen nadat ze met het Woord van God, en met Jezus in contact zijn gekomen. Ze gaan radicaal anders leven. Een tollenaar die ruim terugbetaalt wat hij heeft afgeperst, vissers die hun netten laten liggen en Jezus volgen, mensen die genezen worden en daarna een leven vol geloof leiden.

Echt veranderen, dat kan best moeilijk zijn. Het levert je veel op, maar het kost je ook wat. Ben je bereid keuzes te maken?

Deze week is op Aswoensdag de Veertigdagentijd gestart. Met de vraag ‘Verander je mee?’ (ons aangereikt door Kind op Zondag) gaan we op weg. De verhalen die we onderweg naar Pasen horen gaan stuk voor stuk over veranderen. Ze laten zien dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat God een nieuw begin maakt en een nieuwe toekomst laat aanbreken. Aan ons mensen de keus om erin mee te gaan.

Op zondag 26 februari horen we over de verzoeking in de woestijn (Mattheus 4) en horen we hoe Jezus keuzes maakt. In deze dienst stellen we onszelf de vraag: waar zeg jij nee tegen?

Deze vraag kunt u meteen ook samen in praktijk brengen, onze diaconie start zondag een vastenactie en we nodigen iedereen van harte uit om de uitdaging van het vasten aan te gaan.

 Ouderling van dienst  Corine de Jong
 Diaken van dienst  Jan Willem van den Brink       
 Orgel  Jesse Boor
 Lector  Ellen Swart

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de ouderling)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Zingen LB 91a: 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Groet

Voorganger   :    De Eeuwige zij met u!
Gemeente     :    Ook met u zij de Eeuwige.
Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger   :    Onze hulp is in de naam van God
Gemeente     :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Zingen LB 91a: 2 Engelen zendt Hij alle dagen

 

Inleiding op de dienst

Kyriegebed

Zingen LB 843: 1,2,3,4  Wat te kiezen

 

Inleiding op diaconale project ‘Uit liefde voor jou’ en gebed (door diaken van dienst)

 

Zingen: Zoek eerst het koninkrijk van God Hemelhoog 88

Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles ontvangt u bovendien.
halleluja, halleluja, halleluja.
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder Woord,
Dat door de HEER gesproken wordt.
halleluja, halleluja, halleluja.
hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoekt en u zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
halleluja, halleluja, halleluja.
hallelu, halleluja.

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment

Zingen: Projectlied ‘Verander je mee?’

Aansteken van de kaarsen, de kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

Inleiding op de lezingen

Eerste Schriftlezing Genesis 2: 15-17 en 3: 1-13

 

Zingen: LB 944: 1,4 O, Heer, verberg u niet voor mij

Tweede Schriftlezing Mattheus 4: 1-11

Zingen: LB 539: 1,2,3,4,5 Jezus diep in de woestijn

Verkondiging

Orgelspel

 

Zingen: LB 538: 1,2,3,4 Een mens te zijn op aarde

           

DIENST VAN HET ANTWOORD

Uitleg en aankondiging weekactie vasten + collecte afkondiging (door diaken van dienst)

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Zingen: LB 536: 1,2,3,4 Alles wat over ons geschreven is

Zegen met gezongen ’AMEN’

Orgelspel